Mange tunnelar manglar DAB-dekning

I Sogn og Fjordane har 32 av 199 tunnelar DAB-dekning. 15. juni blir FM-nettet sløkt, og DAB-signal blir den einaste moglegheita for å høyre radio. Dekning i tunnelar er viktig for sikkerheita, meiner ordførar i Jølster, Oddmund Klakegg.