NRK Meny
Normal

Mange treng krisehjelp på dagtid

Krisesenteret treng auka bemanning for å handtere alle som treng hjelp i kvardagen.

- I starten av desember hadde vi hatt 500 dagbesøk hjå oss, og det har vore mange etter den tid og. Det er ei stor auke frå i fjor då vi hadde 160 slike besøk heile året, seier Wenche Hovland, dagleg leiar ved Krisesenteret i Sogn og Fjordane.

Treng meir midlar

Dei har no bedt kommunane som finansierer krisesenteret om meir midlar slik at dei kan ta seg av alle dei nye brukarane.


- No har vi ikkje tid til å hjelpe dei så godt som vi ynskjer, Vi må ha fleire folk, seier Hovland.


- Dette er kvinner som ikkje har bruk for overnatting, men som treng hjelp med ulike ting. Dei kan vere kvinner som har budd på krisesenteret tidlegare som treng hjelp i reetableringsfasen, eller andre som ikkje har vore hjå oss før men som treng hjelp i kvardagen, legg ho til.

Mange utanlandske

Svært mange av desse er utanlandske kvinner med lite sosialt nettverk som treng hjelp for å finne ut av det norske hjelpesystemet.


- Det er både kvinner som er gift med norske menn og asylsøkjarar som er gifte med menn av same etnisitet, seier Hovland.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.