NRK Meny

Mange reaksjonar

I ein kontroll av tunge og lette køyretøy på Langeland i Førde tysdag fekk 23 av dei kontrollere skriftlege reaksjonar. I alt 52 køyretøy vart kontrollerte. Ein førar er meld på grunn av grove brot på køyre og kviletida. Fem av køyretøya fekk bruksforbod på grunn av ulike manglar.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote