NRK Meny

Mange reaksjonar

I ein kontroll av tunge og lette køyretøy på Langeland i Førde tysdag fekk 23 av dei kontrollere skriftlege reaksjonar. I alt 52 køyretøy vart kontrollerte. Ein førar er meld på grunn av grove brot på køyre og kviletida. Fem av køyretøya fekk bruksforbod på grunn av ulike manglar.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.