NRK Meny

Mange reaksjonar

I ein kontroll av tunge og lette køyretøy på Langeland i Førde tysdag fekk 23 av dei kontrollere skriftlege reaksjonar. I alt 52 køyretøy vart kontrollerte. Ein førar er meld på grunn av grove brot på køyre og kviletida. Fem av køyretøya fekk bruksforbod på grunn av ulike manglar.