Mange fjellovergangar opne

Det er fri ferdsel over E16 Filefjell, rv. 52 Hemsedalsfjellet, fv. 53 Tyin-Årdal og rv. 15 Strynefjellet. Fv. 50 Hol-Aurland er også open, men kan bli stengd på kort varsel. Rv. 13 over Vikafjellet er stengd. Her blir det ny vurdering fredag kl. 10.