Mange får jobb etter studia

Ni av ti studentar ved Høgskulen på Vestlandet er i relevant arbeid to år etter studia, viser den store Kandidatundersøkinga for 2018. Studentane innan helsefag og læraryrka er særleg nøgde med arbeidssituasjonen sin, seier prorektor Bjørg Kristin Selvik.

Bjørg Kristin Selvik, prorektor for utdanning ved HVL
Foto: Elin Espe Stensvand