NRK Meny

Mange bilar med overlast

Ved ein kontroll på E39 i Førde i går fekk ni tyngre køyretøy bruksforbod. Tre av dei hadde overlast og måtte betale til saman vel 20.000 kroner i gebyr. Eitt av køyretøya med overlast var ein utanlandsk turistbuss. Eit utanlandsk køyretøy stansa ikkje for kontroll og vart innhenta av politiet.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.