Må ut med 22.000 kr

Ytterlegare åtte aksjonistar er i tingretten dømde til bøter etter at dei lenka seg fast til anleggsmaskinene på Engebøfjellet i februar 2016. Sju av aksjonistane må betale bøter på 10.000 kroner kvar, medan den åttande må betale ei bot på 22.000 kroner. Han vart arrestert to gonger. I alt vart 86 personar arresterte då dei forsøkte å stoppe prøveboringa til Nordic Mining på Engebøfjellet i Naustdal.

Aksjonistar for fjord
Foto: Vidar Gudvangen / NRK