Må stengje veg for å berge mobilkran

Ingen personar vart skadde då ein mobilkran på 65 tonn velta utfor vegen like vest for Lavik i natt.

Laster kart, vennligst vent...

UHELL: Mobilkranen køyrde av vegen kring ein kilometer frå ferjekaien på Lavik.

Oddleif Løseth
Journalist

Uhellet skjedde like over midnatt, på fylkesveg 607 som går mellom Lavik og Flekke. Det skal ikkje ha oppstått trafikale problem som følgje av uhellet.

Årsaka til uhellet er førebels ukjend, men det er ikkje mistanke om køyring i rusa tilstand.

– Vegen vil bli stengd når dei skal få mobilkranen opp på vegen att, men det er førebels ikkje sikkert når dette skjer, seier operasjonsleiar Olaug Holme ved Sogn og Fjordane politidistrikt.

To fulle menn

Elles har det vore ei roleg natt på politifronten. I tillegg til promillekontrollar i Vik, Førde og Sogndal, tok politiet hand om ein rusa mann i Eid i 0130-tida. Vedkommande vart køyrd heim til eigen bustad.

Ein time seinare vart ein rusa mann i 20-åra køyrt heim frå sentrum i Florø. Han fekk pålegg om å halde seg heime resten av natta.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.