NRK Meny

Må rekne med meir ekstremvêr

Kommunane i Sogn og Fjordane vil i framtida få større utfordringar med flaum, skred, ekstremnedbør, overvatn og havnivå som stig. Det viser den nye klimaprofilen for fylket som blir overlevert fylkesutvalet i dag. Rapporten tek til orde for at bygningar og viktig infrastruktur må plasserast i god nok avstand frå bekkar og elvar. Klimaprofilen er utarbeidd av Norsk Klimaservicesenter, eit samarbeid mellom Meteorologisk institutt, NVE og UNI Research.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.