Må i fengsel etter ruskøyring

Ein mann i 30-åra frå Sogn er i tingretten dømd til fengsel i 22 dagar for å ha køyrt bil med promille. Han må og betale ei bot på 40.000 kroner, samstundes som førarkortet vert inndrege i to år.