NRK Meny

Må fengsel for underslag

Ein mann i 40 åra er i Fjordane tingrett dømd til fengsel i to år etter underslag av kring åtte millionar kroner i samband med bilhandel. Seks månadar av dommen er på vilkår med ei prøvetid på tre år. Retten meiner at mannen har utnytta tilliten til både arbeidsgjevar og kundar i verksemda der han underslo pengar.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.