Må betale meir eigedomsskatt

Førdefolk vil sjå eigedomsskatten stige med 12 prosent neste år. I Naustdal og Jølster vil om lag ein fjerdedel av skatten forsvinne, skriv Firda. Det er blant konsekvensane når skattenivået i dei fire kommunane som vert Sunnfjord skal utjamnast.

Førde sentrum
Foto: Ole Kollstrøm Hellevang / nrk