Må betale bot på 100.000 kr

Brødrene Larsen Eftf i Kalvåg må betale 100.000 kroner i bot for brot på havressurslova. Frå januar til april i 2016 nytta fiskemottaket ei vekt som ikkje var godkjent av Justervesenet. I perioden vart det levert kring 540 tonn fisk. Verksemda har godteke bota.