NRK Meny

Må betale bot på 100.000 kr

Brødrene Larsen Eftf i Kalvåg må betale 100.000 kroner i bot for brot på havressurslova. Frå januar til april i 2016 nytta fiskemottaket ei vekt som ikkje var godkjent av Justervesenet. I perioden vart det levert kring 540 tonn fisk. Verksemda har godteke bota.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.