NRK Meny

Lyngbrann på Stadlandet

Brannvesenet måtte like før klokka 02 natt til fredag rykke ut til ein brann ved ein transformatorstasjon i Daleskaret på Stadlandet. Det brann i lyngen rundt transformatoren, og sju mann frå stasjonen på Stadlandet fekk raskt slått ned flammane. Vaktleiar Frode Korneliussen ved Alarmsentralen i Sogn og Fjordane seier brannen skuldast ein jordfeil i transformatorstasjonen. Eit område på rundt 20 meter rundt trafostasjonen er avsvidd.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.