Lustravegen stengt

Fylkesveg 55 Lustravegen ved Sandvik Camping er stengt grunna eit trafikkuhell. Fem personar har vorte sendt til legekontoret for sjekk. Dei skal vere bevisst og oppegåande. Årsak til ulykka er ukjent.