NRK Meny

Lovar støtte til pengekamp

Elektroniske sauebjøller er eit godt tiltak som det burde vore meir midlar til, meiner Senterparti-politikar og leiar i rovviltnemnda på Vestlandet, Aleksander Øren Heen. Bruk av radiobjøller og e-bjøller har blitt eit nyttig hjelpemiddel for sauebøndene for å ha kontroll med dyra og oppdage rovdyrangrep raskt. Organisasjonen Norsk Sau og Geit ber miljøpolitikarane løyve meir pengar til innkjøp av bjøllene. Øren Heen trur både Senterpartiet og rovviltnemnda vil støtte dei.

Vegopning på Bergum i Førde kommune