NRK Meny

Lothe til landsstyret i SV

Hege Lothe (biletet) er føreslått som direktevalt landsstyremedlem i SV. Ho er tidlegare fylkesleiar og mangeårig kommunepolitikar i Gloppen. Fylkesleiar Vibeke Johnsen seier dette styrkar distrikts- og nynorskprofilen til partiet. Det er landsmøtet på Gardermoen 17. - 19. mars som skal velje landsstyret.

Hege Lothe
Foto: Vidar Gudvangen
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.