NRK Meny

Lothe til landsstyret i SV

Hege Lothe (biletet) er føreslått som direktevalt landsstyremedlem i SV. Ho er tidlegare fylkesleiar og mangeårig kommunepolitikar i Gloppen. Fylkesleiar Vibeke Johnsen seier dette styrkar distrikts- og nynorskprofilen til partiet. Det er landsmøtet på Gardermoen 17. - 19. mars som skal velje landsstyret.

Hege Lothe
Foto: Vidar Gudvangen
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.