Lokkar med jobbar

BKK kan lokke med så mange som 40 nye stillingar i regionen, dersom det blir ei samanslåing med Sunnfjord Energi, skriv Firda. Sunnfjord Energi har samanfatta tilbodet frå BKK, og det er opp til eigarkommunane om det er bra nok. Ei innstilling frå Sunnfjord Energi sitt styre kjem den 13. mai.