NRK Meny
Normal

Lokalt slakteri i Vik

Fem bønder i Vik går saman om å opne eit nytt slakteri frå komande veke. Olav Arnar Bø er ein av dei, og han seier både dyra og bonden sjølv vil tene på dette.

- Vi ynskjer at vi som produsentar skal sitte att med litt meir sjølve. Det er ein føresetnad for å kunne halde fram med gardsbruk og småbruka her rundt i distriktet, trur eg.

 

Bort med lang transport

Sidan 2002 har dei fem bøndene i Vik jobba med planar om å få til eit eige slakteri. Store deler av slaktet skal vere økologisk, og planen er at bøndene sjølve vil levere rundt 20 tonn slakt. Dessutan ønskjer dei å redusere den lange transporten av dyra.

- Det er ei utvikling som stadig fleire reagerer mot, og som eg trur reduserer kvaliteten på kjøtet. Ved å slakte lokalt trur eg kvaliteten på produktet til forbrukarane blir betre.

Skreddarsydd tradisjonsmat

Bøndene skal ikkje berre slakte dyra, men også drive vidareforedling. Dei håpar å få til produkt som pinnekjøt og tradisjonsmat som dei kan skreddarsy til restaurantar blant anna i Bergen.

- Mobilslakteri ikkje konkurrent

Nyleg kom Jarl Iversen frå Holmedal i gang med eit mobilt slakteri. Olav Arnar Bøe trur ikkje dei vil bli konkurrentar.

- Vi vil  berre ynskje mobilslakteria velkomne, vi tykkjer dei har ein fin filosofi.

Slakteriet i Vik skulle etter planen alt ha vore i gang. Dei er no i innspurten, og etter at Mattilsynet har vore på kontroll er det like før. Olav Arnar Bø håpar dei kjem i gang neste veke.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.