Lødmel er sikra plassen på tinget

No er det endeleg - Bjørn Lødemel frå Høgre får stortingsplassen.

Bjørn Lødemel
Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK

Riksvalstyret har i dag godkjent resultatet av stortingsvalet.

Det betyr at Bjørn Lødemel sitt utjamningsmandat er endeleg stadfesta og ikkje kan bli endra.

Det er valresultatet i heile landet som avgjer fordelinga av utjamnings-mandat, og endring av stemmetal i eitt fylke kan få utslag på utjamningsmandat i eit heilt anna fylke.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.