Lødmel er sikra plassen på tinget

No er det endeleg - Bjørn Lødemel frå Høgre får stortingsplassen.

Bjørn Lødemel
Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK

Riksvalstyret har i dag godkjent resultatet av stortingsvalet.

Det betyr at Bjørn Lødemel sitt utjamningsmandat er endeleg stadfesta og ikkje kan bli endra.

Det er valresultatet i heile landet som avgjer fordelinga av utjamnings-mandat, og endring av stemmetal i eitt fylke kan få utslag på utjamningsmandat i eit heilt anna fylke.

Atle Steinar Solheim vart overraska med nyheita om at han er ein av fem nominerte
Over 80 barn var samla på Jølstraholmen for å tjuvstarte adventstida med pynting av pepperkakehus.
Å levera lekser på nett er ikkje lett når internett-tilgangen er dårleg. 
Men det ER realiteten for mange skuleelevar i distrikta. 
Skilnadane er store, trass i at bruk av data får ein stadig større plass i skulen.