NRK Meny
Normal

LO går for Engebø-utbygginga

LO i Sogn og Fjordane er positive til planane om utvinning av rutil i Engebøfjellet.

Steinbrotet i Engebøfjellet

Steinbrotet i Engebøfjellet.

Foto: Illustrasjon: Nordic mining

Det er klart etter LO sin fylkeskonferanse i Florø. LO viser til at Engebøfjellet er ein av Norges største mineralførekomstar av rutilmalm, og eit prosjekt som kan gje opp til 170 arbeidsplassar.

- Sogn og Fjordane er eit fylke som har tradisjon for å nytte våre naturressursar på ein god måte og det er skapt viktige arbeidsplassar med høg verdiskaping, skriv dei i uttalen.

Positive ringverknader

Organisasjonen meiner det er naudsynt å sjå dei moglegheitene som ligg i den langsiktige etableringa og den kunnskap og kompetanse etableringa vil medføre.

- Vi må i tillegg evne og sjå dei positive ringverknadane som kjem i form av varer og tenester lokalt og regionalt samt utvikling av lokalsamfunnet, skriv dei vidare og meiner følgjene som eit sjødeponi kan medføre livet i Førdefjorden må grundig utgreiast.

Fryktar følgjene

Samstundes varslar Natur og Ungdom at dei vil gjere det dei kan for at den omstridde gruvedrifta ikkje får starte opp. Dei var i går på synfaring saman med representantar frå Nordic Mining og Naustdal kommune.

- Dette er ei veldig viktig sak. Natur og Ungdom er særleg opptekne av to overordna miljøsaker. Det eine er klimaendringar og det andre er å stogge tap av biologisk mangfald. Då er denne ei viktig sak fordi den vil få store følgjer for naturmangfaldet, særleg i Førdefjorden, seier Ragnhild Gjærum i sentralstyret.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.