NRK Meny
Normal

Talet på ulukker det same som i 2013 - tal drepne gjekk ned frå 12 til ein

I 2014 miste berre eitt menneske livet i vegtrafikken i Sogn og Fjordane. Det er det lågaste talet sidan Trygg Trafikk starta med offisielle statistikk i 1977.

Dødsulukke med vogntog

EIN OMKOMEN: Sjåføren av eit vogntog som køyrde av E16 i Aurland var den einaste som miste livet i vegtrafikken i Sogn og Fjordane i 2014.

Foto: Arne Veum

2014 vart dermed ein kontrast til året før når det gjeld talet på trafikkdrepne. For i 2013 var det 12 som omkom på vegane i Sogn og Fjordane.

Men talet på trafikkulukker med personskade og talet på skadde personar er så godt som identiske dei to åra. I dei 11 første månadene i 2013 var det 95 ulukker med 128 skadde personar, i same perioden i 2014 var det 93 ulukker med 128 skadde personar.

Audun Heggestad

HÅPAR PÅ NULL I 2015: Fylkessekretær Audun Heggestad i Trygg Trafikk.

Foto: Karl Kristian Langeland / NRK

Når talet på omkomne likevel blir så ulikt kan det ha mange grunnar, seier fylkessekretær Audun Heggestad i Trygg Trafikk.

– Det handlar ein del om tilfeldigheiter, men vi veit at det er tryggare på vegane, med sikrare bilar, folk er flinkare til å sikre seg og spør meir etter tryggleik. Då må gevinsten kome ein gong. Men så lenge vi er ute og køyrer og kan møte andre bilar så er risikoen der.

– Historisk lågt tal

Heggestad greier ikkje å finne noko år med så lågt dødstal sidan Trygg Trafikk starta med sine statistikkar i 1977.

– Det lågaste talet vi har registrert tidlegare er to drepne i 2002, det høgaste er 18 i 1980. Det er eit historisk veldig lågt tal i 2014. Vi hadde håpa på null, og det såg lenge ut til å halde, men så kom den eine dødsulukka 12. desember.

Også på landsbasis var det ein stor nedgang i talet på trafikkdrepne, frå 187 i 2013 til 152 i 2014.

Håpar på null omkomne i 2015

No håpar Audun Heggestad at nullvisjonen blir oppfylt i 2015.

– Vi håpar at ingen kjem til å omkomme i trafikken i Sogn og Fjordane i 2015. Folk bør halde fartsgrensene, bruke bilbelte, køyre rusfritt, vere merksam og til stades og tenke tryggleik overalt når ein er ute på vegane.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.