NRK Meny

Lever lengst i landet

Nyfødde jenter i Sogn og Fjordane kan vente seg å leve lengst av alle i landet, og å bli heile 85,2 år. For nyfødde gutar er det derimot Møre og Romsdal som har den høgast forventa levealderen med 80,6 år. Gutar her i fylket kjem på ein tredjeplass, og kan vente å bli 80,3 år. Det syner nye tal frå SSB. Forskjellane i menn og kvinner sin forventa levealder vert stadig mindre.

Navnestrid i Sunnfjord
2200 villrein i Nordfjell skal avlivast, men jegerane er ikkje nøgde. 
   
Dab-dekning i tunnelar