NRK Meny

Lever lengst i landet

Nyfødde jenter i Sogn og Fjordane kan vente seg å leve lengst av alle i landet, og å bli heile 85,2 år. For nyfødde gutar er det derimot Møre og Romsdal som har den høgast forventa levealderen med 80,6 år. Gutar her i fylket kjem på ein tredjeplass, og kan vente å bli 80,3 år. Det syner nye tal frå SSB. Forskjellane i menn og kvinner sin forventa levealder vert stadig mindre.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.