Haust
Foto: John Inge Refvik
Vegopning på Bergum i Førde kommune