NRK Meny

Leiteaksjon i Svelgen

Eit redningshelikopter deltek i søk etter ei sakna kvinne i 40-åra. Kvinna vart meld sakna frå bustaden sin i ettermiddag. Det blir søkt i eit bratt turterreng ovanfor Svelgen, får NRK opplyst hos Hovudredningssentralen på Sola.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.