Leiteaksjon etter sakna mann i Florø

Det er sett i gang ein større leiteaksjon etter ein familiemann i Florø. Mannen vart meldt sakna sundag kveld.

Store leitemannskap leiter no etter ein familiemann i 40-åra i Florø. Mannen vart sist sett natt til søndag i sentrum og meldt sakna i halv-ni tida i går kveld.

Mannen vart sist sett natt til sundag i sentrum og meldt sakna i halv ni tida i går kveld.

– Mannskap frå politi, Røde Kors, Brannvesen, Sivilforsvaret og Norske redningshundar deltek i søket, seier operasjonsleiar Olaug Holme.

Det har i natt vore søkt kring Storevatnet i Florø, også dykkar er komne på plass og er i gang med søk i vatnet.

– Det er på bakgrunn av at det er gjort funn av ting som tilhøyrer den sakna, seier Holme.

Gå til forsiden

Leiteaksjon i Florø

Leiteaksjon

Leiteaksjon i Florø

8 bilder

  Har høyrt lydar

  Leitemannskapa har funne gjenstandar som tilhøyrer den sakna, ein gensar som vart funnen i området er sjekka ut. Den tilhøyrte ikkje den sakna.

  Kjell Magne Barsnes

  HAR FUNNE GENSAR: Innsatsleiar Kjell Magne Barsnes.

  Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

  Folk som bur ved Storevatnet har tatt kontakt med politiet og fortalt at dei har høyrt lydar.

  – Vi har vitne som har beskrive lydar frå området. Det er snakk om plasking i vatn og greiner som knekk, seier innsatsleiar Kjell Magne Barsnes til NRK like før klokka 0900.

  – Har de noko teori om kva som kan ha skjedd mannen?

  – Det er for tidleg å gå ut med noko teori om det. Vi ber vitne om å melde seg, det er viktig for å kome i kontakt med folk som han opplysningar om mannen, seier Barsnes.

  Sist sett i sentrum

  Den sakna er sist sett i sentrum av Florø mellom klokka 01 og 1.30 natt til sundag. Denne observasjonen vart gjort av politiet.

  – Han har vore på byen. Han gjekk heimanfrå klokka 22.30 laurdag kveld, men kom ikkje attende som forventa.

  Laster Twitter-innhold

  Så langt har politiet ikkje fått inn andre vitneobservasjonar, og politiet har ingen teoriar om kva som kan ha skjedd den sakna.

  – Vi går breitt ut og leitar no i nærområdet langs vatnet, seier Holme.

  Mannskap frå Sivilforsvaret

  Wilhelm Larsen

  LEITEAKSJON: Wilhelm Larsen frå Sivilforsvaret deltek i leiteaksjonen.

  Foto: Alf Vidar Snæland

  – Vår rolle har vore å hjelpe politiet i leitinga etter den sakna personen i natt, og det kjem vi til å halde fram med ut over dagen, seier Wilhelm Larsen i Sivilforsvaret.

  I natt har 13 personar frå Sivilforsvaret delteke i leitinga.

  – No kallar vi ut meir mannskap, ein 15–20 personar i løpet av dagen, og eventuelt fleire etter kvart seier, Larsen.

  Totalt er no 10 personar frå Røde Kors, 12 frå Sivilforsvaret og fire frå politiet med i leitinga. I tillegg deltek ein hundepatraulje, og ytterlegare ein er på veg.

  Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
  Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
  Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.