NRK Meny
Normal

Fann feil på feil i straumleveransen til Jølster

Kring 250 straumkundar i Sunnfjord var i ettermiddag fleire timar utan straum.

Over 500 husstandar i nedre delar av Jølster vart mørklagde i 1430-tida onsdag. Halvannan time seinare opplevde 29 straumkundar i Haukedalen det same.

Like før klokka 21 hadde dei siste vel 200 husstandane på Jølster fått att straumen. Då hadde eit titals personar gått langs straumlinja på jakt etter feil.

– Vi fann ein feil på jordkabel i Hjellbrekkefeltet og to fasebrot på linjenettet mellom Stakaldefossen og Langhogane. Det er uvisst om det er samanheng mellom feila, seier Stein Valvik ved Sunnfjord Energi.

I 21-tida var framleis 29 kundar i Haukedalen i Førde utan straum. Her er det førebels uvisst om det er tale om ein kabel- eller linjefeil.

– Vi har folk som jobbar med å rette feilen og håpar at dei aller fleste har fått att straumen om ein times tid, seier Valvik.

Straumen er i 23-tida tilbake i Haukedalen, men Sunnfjord Energi melder då om ein ny feil på Jølster. No er 11 husstandar på på Vassenden utan straum grunna ein defekt trafo i Bjørkelia.

– Denne må skiftast ut. Det vil difor ta nokre timar før straumen er tilbake her, skriv dei på nettsidene sine og reknar at straumen vil vere tilbake att klokka 02.

Vegopning på Bergum i Førde kommune