Legg vekk trafikkulukke

Politiet legg vekk trafikkulukka i Sogndalsdalen i januar i år. To kvinner vart kritisk skadde og to menn alvorleg skadde då ein buss og ein personbil krasja på vinterføret ved Frudalstunnelen. Politiet opplyser overfor NRK at saka er lagt vekk på grunn av manglande bevis på straffbare forhold.

Ulukke ved Frudalstunnelen
Foto: NRK-tipsar