NRK Meny
Normal

Avsluttar jakta på eldpåsetjar i Vågsøy

Trass i omfattande etterforskingsarbeid, eldspåsetjinga ved Sør-Vågsøy kyrkje i fjor sommar blir lagt vekk.

Døra på kyrkja har fått skader av brannen

FLAKS: Berre flaks hindra ein storbrann då hovuddøra til Sør-Vågsøy kyrkje vart sett fyr på. No blir eldspåsetjinga lagt vekk.

Foto: Bjarne Eldevik

– Vi har gjort relativt omfattande teknisk og taktisk etterforsking, med hovudsakleg avhøyr av vitne som har vore i bybiletet i den aktuelle perioden. Vi har ingen mistenkte i saka, seier lensmann i Vågsøy, Nils Bakke.

Brann i kyrkjedøra

TENDE PÅ: Det vart nytta tennvæske i eldspåsetjinga.

Foto: Bjarne Eldevik

Det var natt til 4. juli i fjor at nokon nytta tennvæske då dei tende på inngangsdøra til den 108 år gamle trekyrkja. Flaks og nærleik brannstasjonen hindra ein storbrann, men kyrkja vart stengd i vel tre veker .

Mellom 30 og 40 personar er avhøyrde , i tillegg har politiet gjennomført ei omfattande rundspørjing i nabolaget til kyrkja. Funn på staden er analysert hos Kripos og telefontrafikken analysert .

No forfattar likevel lensmannen i Vågsøy brevet til politijuristen, der han ber saka bli lagt vekk.

– Det har vore ei vanskeleg og omfattande etterforsking, men det har vore lite observasjon i området på det tidspunktet, seier Bakke.

– Betyr ei vekklegging at saka aldri vil bli oppklara?

– Dersom vi seinare får mistanke til ein person, så kan vi ta saka fram att. I rimeleg nær framtid vil vi ha saka i minne, og kunne ta den fram att om det blir aktuelt.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.