NRK Meny

Legg fram rapport om Vest Tank

Måndag føremiddag legg Miljøvernforbundet fram sin gjennomgong av eksplosjonsulukka ved Vest Tank i Gulen.

Artikkelen er flere år gammel.

Forbundet vil mellom anna gå gjennom det dei meiner er sviktande rutinar frå Vest Tank.

I fylgje leiar Kurt Oddekalv kjem dei òg til å komme med krass kritikk mot Statens Forureiningstilsyn si handtering av ulukka.

Vest Tank
Foto: Kåre Næss

 

 

Navnestrid i Sunnfjord
2200 villrein i Nordfjell skal avlivast, men jegerane er ikkje nøgde. 
   
Dab-dekning i tunnelar