Legg fram rapport om Vest Tank

Måndag føremiddag legg Miljøvernforbundet fram sin gjennomgong av eksplosjonsulukka ved Vest Tank i Gulen.

Forbundet vil mellom anna gå gjennom det dei meiner er sviktande rutinar frå Vest Tank.

I fylgje leiar Kurt Oddekalv kjem dei òg til å komme med krass kritikk mot Statens Forureiningstilsyn si handtering av ulukka.

Vest Tank
Foto: Kåre Næss

 

 

Atle Steinar Solheim vart overraska med nyheita om at han er ein av fem nominerte
Over 80 barn var samla på Jølstraholmen for å tjuvstarte adventstida med pynting av pepperkakehus.
Å levera lekser på nett er ikkje lett når internett-tilgangen er dårleg. 
Men det ER realiteten for mange skuleelevar i distrikta. 
Skilnadane er store, trass i at bruk av data får ein stadig større plass i skulen.