Legg fram rapport om Vest Tank

Måndag føremiddag legg Miljøvernforbundet fram sin gjennomgong av eksplosjonsulukka ved Vest Tank i Gulen.

Forbundet vil mellom anna gå gjennom det dei meiner er sviktande rutinar frå Vest Tank.

I fylgje leiar Kurt Oddekalv kjem dei òg til å komme med krass kritikk mot Statens Forureiningstilsyn si handtering av ulukka.

Vest Tank
Foto: Kåre Næss

 

 

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.