Lang ventetid i valdssaker

Blir du utsett for vald i Sogn og Fjordane, så tek det i dag dobbelt så lang tid før det vert teke ut tiltale, samanlikna med ti år sidan. Det tek i snitt 169 dagar med etterforsking og sakshandsaming av valdssaker, skriv Firda. Leiar for politiet i Sogn og Fjordane, Arne Johannesen, seier til avisa at det er uheldig og at politireforma kan vere ei av fleire årsaker.