Laksesmolt døydde

Mesteparten av dei 400.000 laksesmolten som vart sett ut i det nye og omstridde anlegget ved Silda har døydd, skriv Fjordenes Tidende. Dagleg leiar i Blom Fiskeoppdrett, Øyvind Blom, seier det er ei gåte korleis smolten døydde.