Laga årets nyheitssak

NRK-journalist Asgeir Heimdal Reksnes fekk laurdag kveld Sogn og Fjordane Journalistlag sin pressepris for årets nyheitssak. Reksnes fekk prisen for ei sak om at staten brukar 3,7 milliardar kroner på rassikring av vegar til bygder der det til saman bur knapt 600 innbyggjarar.