Lærdal kan få nytt omsorgssenter

Kommunane Lærdal, Aurland, Gol og Hemsedal jobbar med planar om etablere eit bu- og omsorgstilbod til rusmisbrukarar og folk med psykiske lidingar. Senteret skal byggjast i Lærdal og skal ha totalt 18 plassar fordelt på tre bustader. Det skriv rådgjevar i Lærdal kommune, Alf Olsen jr., i ei pressemelding.

Alf Olsen jr. er rådmann i Lærdal
Foto: Kamilla Follevåg