NRK Meny
Normal

Kyrkja blir ikkje høyrd

Kyrkjegard får bensinpumper som næraste nabo.

Blomreina gravplass
Foto: Tone Lin Støfring / NRK

Førde kommune vil ikkje høyre på kyrkja sitt syn på å få ein bensinstasjon som nærmaste nabo til Blomreina kyrkjegard.

- Grundig vurdering

Bjørgvin bispedømmeråd har klaga på sakshandsaminga, men klagen blir avvist av rådmannen.

Varaordførar Eva Marie Halvorsen beklagar at kyrkja ikkje har blitt høyrt, men går likevel inn for å forkaste klagen i planutvalet sitt møte i dag.

- Eg har full forståing for at dei reagerer, men samtidig har vi jo gjort våre vurderingar. Så vi har trass alt sett grundig på dei fleste sider i denne saka, seier ho.

Har klaga

Fylkesmannen skal no handsame saka.

- Det er no til slutt denne instansen som kan seie noko fornuftig om eit slikt vedtak, seier stiftsdirektør i Bjørvin bispedømmeråd, Helge Taranrød.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.