Kvivsvegen er populær reiseveg

Trafikken på Kvivsvegen slår alle prognosar. På nyåret passerte bil nummer 1 million, skriv Fjordingen. I 2014 var det ein årsdøgntrafikk på 1325 bilar. Altså så mange bilar i snitt per døgn. Ifølgje veglobbyist Svein Sunde var prognosen i 2008 om lag 450 bilar, altså knapt tredelen av det som faktisk vart svaret.