NRK Meny

Kvittar seg med selskap

Fylkestinget har bestemt seg for å kvitte seg med ei rekke selskap. Blant selskapa dei no vil ut av er Firda Billag, Norsk fjordhestsenter, og fleire lokale utviklingsselskap. Fylkeskommunen er medeigar i eit tjuetals selskap. Eit mindretal med Høgre og Frp ville også selje seg ut av Fjord1 og fleire attføringsbedrifter, men nådde ikkje fram med det synet.

Navnestrid i Sunnfjord
2200 villrein i Nordfjell skal avlivast, men jegerane er ikkje nøgde. 
   
Dab-dekning i tunnelar