NRK Meny

Kvittar seg med selskap

Fylkestinget har bestemt seg for å kvitte seg med ei rekke selskap. Blant selskapa dei no vil ut av er Firda Billag, Norsk fjordhestsenter, og fleire lokale utviklingsselskap. Fylkeskommunen er medeigar i eit tjuetals selskap. Eit mindretal med Høgre og Frp ville også selje seg ut av Fjord1 og fleire attføringsbedrifter, men nådde ikkje fram med det synet.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.