NRK Meny

Kvinne og barn sit fast i fjellet

Ei kvinne i 40-åra og hennar barn har gått seg vill ved Gråberget, sør for Høyanger. Dei byrja på turen i ellevetida i dag, og no sit dei fast i fjellet utan å vite kor dei skal gå. Raudekrossen er på veg opp med tre stykk for å hjelpe dei ned. Politiet fortel at det er eit bratt område, og at ein nesten må halde seg på stien for å kome seg trygt ned.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.