Kvinne døydde etter feil diagnose

Politiet vurderer å etterforske Helse Førde etter at ei kvinne i 20-åra døydde brått.

Kvinna var lagt inn på Førde sentralsjukehus med mistanke om blodpropp i lungene. Helsepersonell som behandla kvinna fann ut at det var lungebetennelse som kvinna var sjuk av og stogga behandlinga av blodpropp. Få veker etter utskriving døydde kvinna, skriv Bergens Tidende.

- Ikkje forsvarleg

No har politiet bede Statens Helsetilsyn sentralt om ei vurdering av saka for å finne ut om dei skal etterforske dødsfallet. Obduksjonsrapporten viser at kvinna døydde av ein massiv blodpropp i lungene.

- Vi meiner at behandlinga kvinna fekk ved Førde sentralsjukehus ikkje var forsvarleg, seier fylkeslege i Sogn og Fjordane, Petter Øgar, til avisa.

For rask konklusjon

Øgar seier kvinna hadde symptom og andre risikofaktorar som kunne tyde på blodpropp.

- Sjukehuset fall for raskt ned på ein annan konklusjon, og gjorde for lite for å utelukke diagnosen, legg fylkeslegen til.

Også Helsetilsynet i Hordaland konkluderer slik fylkeslege Øgar har gjort. Det er no opp til Statens Helsetilsyn sentralt å vurdere saka, før politiet avgjer kva dei gjer vidare.

Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.
Mange hoppbakkar i Norge ligg som attgrodde monument frå ei gløymd stordomstid. Og utan hoppbakkar forsvinn også skihopparane. Men på Hafslo i Sogn og Fjordane held brødrene Lomheim hoppsporten i live med hundrevis av dugnadstimar, i håp om ein gong å sjå nye rekruttar sleppa seg frå bommen.