Kvinne døydde etter feil diagnose

Politiet vurderer å etterforske Helse Førde etter at ei kvinne i 20-åra døydde brått.

Kvinna var lagt inn på Førde sentralsjukehus med mistanke om blodpropp i lungene. Helsepersonell som behandla kvinna fann ut at det var lungebetennelse som kvinna var sjuk av og stogga behandlinga av blodpropp. Få veker etter utskriving døydde kvinna, skriv Bergens Tidende.

- Ikkje forsvarleg

No har politiet bede Statens Helsetilsyn sentralt om ei vurdering av saka for å finne ut om dei skal etterforske dødsfallet. Obduksjonsrapporten viser at kvinna døydde av ein massiv blodpropp i lungene.

- Vi meiner at behandlinga kvinna fekk ved Førde sentralsjukehus ikkje var forsvarleg, seier fylkeslege i Sogn og Fjordane, Petter Øgar, til avisa.

For rask konklusjon

Øgar seier kvinna hadde symptom og andre risikofaktorar som kunne tyde på blodpropp.

- Sjukehuset fall for raskt ned på ein annan konklusjon, og gjorde for lite for å utelukke diagnosen, legg fylkeslegen til.

Også Helsetilsynet i Hordaland konkluderer slik fylkeslege Øgar har gjort. Det er no opp til Statens Helsetilsyn sentralt å vurdere saka, før politiet avgjer kva dei gjer vidare.

Atle Steinar Solheim vart overraska med nyheita om at han er ein av fem nominerte
Over 80 barn var samla på Jølstraholmen for å tjuvstarte adventstida med pynting av pepperkakehus.
Å levera lekser på nett er ikkje lett når internett-tilgangen er dårleg. 
Men det ER realiteten for mange skuleelevar i distrikta. 
Skilnadane er store, trass i at bruk av data får ein stadig større plass i skulen.