NRK Meny

Kvernhaugtunnelen blir ikkje stengd

På grunn av kuldegrader er det planlagde arbeidet med sprutbetong i Kvernhaugtunnelen på Fv. 55 utsett på ubestemt tid.
Tunnelen blir difor ikkje stengt som tidlegare varsla. Kuldeperioden vil vare ei stund, og vegvesenet vil kome tilbake med ny informasjon seinare, ifølge ei pressemelding frå Statens vegvesen.
Det er likevel arbeid på dagtid i tunnelen og bilistar må følge følgjebil.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.