NRK Meny
Normal

No har snart 800.000 førehandsrøysta til valet

Fredag er det siste sjanse til å førehandsrøyste til stortingsvalet. På landsplan har 773 507 personar gjort nettopp det.

Per Odd Grevsnes i vallokale

FØREHANDSRØYSTING: Per Odd Grevsnes frå Sogndal er ein av mange som vel å røyste før sjølve valdagen.

Foto: Sondre Dalaker / NRK

Val

Det betyr at kvar femte veljar har førehandsrøysta, syner tal frå Valgdirektoratet. Held denne trenden seg, kjem rekorden på 855 255 førehandsrøyster ved stortingsvalet i 2013 til å ryke.

– Eg veit kva eg skal røyste, og då er det like greitt å bli ferdig med det, seier Per Odd Grevsnes.

Tidleg torsdag er han i kommunehuset i Sogndal for å gjere si borgarplikt, slik nær 1000 av sambygdingane hans alt har gjort. I Sogndal er det så langt kome inn over 200 fleire førehandsrøyster enn ved kommunevalet for to år sidan.

– Eg trur det er lurt å ha bestemt seg i god tid på førehand. Då slepp ein å høyre på alle valløfta. Dei er det ikkje sikkert blir innfridde likevel, ler Grevsnes.

Stor pågang

– Det har vore mange innom kommunehuset, i tillegg har vi vore ute blant anna på Campus i Sogndal, seier Maj Britt Brendstuen, som er valteknisk ansvarleg i Sogndal.

I løpet av to dagar nytta 600 studentar og tilsette høvet til å førehandsrøyste.

– Der er dei fleste av dei som har førehandsrøysta heimehøyrande i andre kommunar, seier Brendstuen.

I tillegg har dei hatt tilbod om førehandsrøysting både på helse- og omsorgssenteret og psykiatrisenteret i kommunen.

– Vi ser at det er viktig å kome seg ut. Til dømes på Campus, der vi har vore dei to siste vala, der har vi sett ein stor auke i førehandsrøystinga, seier Brendstuen.

Maj Britt Brendstuen

STOR PÅGANG: Maj Britt Brendstuen er valteknisk ansvarleg i Sogndal

Foto: Sondre Dalaker / NRK

Håpar på høg valdeltaking

– Eg håpar mange nyttar røysteretten slik at vi får opp valdeltakinga. Dette er det høve du har til å seie det du meiner, seier Grevsnes.

I heimkommunen til Grevsnes har 16,06 prosent av dei røysteføre gjort som han. Brendstuen, som er valteknisk ansvarleg, har inntrykk av det vert meir og meir populært å røyste før sjølve valdagen.

– Folk ynskjer å gjere dette i rolegare former, dei opplever gjerne at det er kø på sjølve valdagen og vil røyste på førehand. Eg håpar at dette gjer at valdeltakinga aukar, seier Brendstuen.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.