NRK Meny
Normal

Kvar er dette?

Har du svaret, kan du vinne premie frå NRK!

Kvar er dette?
Foto: Kjell Arvid Stølen

Kvar er vi denne veka? Send inn svaret, og du kan vinne premie. Hugs å skrive postadressa di.

Frist for innsending av svar er onsdag 25. april kl 12.

Om du ikkje nyttar skjemaet, så kan du sende ein epost med svaret ditt til vevvandring@nrk.no

NB! Om du har spørsmål eller innspel til konkurransen, send dei til roy.raasholm.fauske@nrk.no

Oppgåver vi har hatt før:

Kvar er dette
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Her ser vi Måløy, og biletet er teke frå Hornelen. Mange rette denne veka også. Ho som får premie i posten er Bjørg Håvåg i Eivindvik.

kfjzxjvn
Foto: Ottar Starheim

Mange visste at dette var frå Dale sentrum i Fjaler. Vinnar er Irene Aarseth som bur på Kyrkjebø.

Kvar er dette
Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK

Rett svar var Stabben fyr i Florø. Vi har trekt ut Vegard Jørgensen-Arstein som bur i Dale i Sunnfjord.

Kvar er dette
Foto: Ådne Sandvik Dyrnesli / NRK

Denne veka hadde vi teke turen til Aurland. Mange rette svar, og blant dei har vi trekt ut Udvin Breilid som vinnar. Gratulerer!

Kvar er dette
Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

Mange visste at dette er frå Nordfjordeid. I den store bunken trakk vi ut Frode Refsnes frå Stadlandet som vinnar.

Kvar er dette
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Dette biletet syner sjøflyhamna på Øyrane i Førde. Vi har trekt ut Hugny Edvardsen frå Naustdal som vinnar.

Kvar er dette
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Her ser vi Utvik i Stryn. Biletet er teke frå Fjelli. Mange rette svar, og vi har trekt ut Arvid Løset frå Askvoll som vinnar denne veka.

Kvar er dette
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Denne veka var vi ved Skogadalsbøen i Luster. Den heldige vinnaren er Inger Johanne Brekke frå Nordfjordeid.

Kvar er dette
Foto: Ottar Starheim / NRK

Dette fjellet heiter Lifjellet og ligg i Hyllestad kommune. Denne veka har vi trekt ut Nina Heggenes Gjermundstad i Vadheim som vinnar. Premie kjem i posten!

Kvar er dette
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Dette er Skei i Jølster. Mange rette svar denne veka, og den heldige vinnaren er Stig Kvamme i Olden. Gratulerer!

Kvar er dette
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Denne veka var på Byrkjelo i Gloppen og ser den karakteristiske Eggenipa midt i biletet. Vekas vinnar er Kåre Sognnes i Luster. Premie kjem i posten.

Kvar er dette
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Vi hadde teke turen til fjells, nærare bestemt Vettismorki i Årdal. Dette er eit område som blir mykje brukt til turar. Vekas heldige vinnar er Arve A. Kvien i Fyllingsdalen.

Kvar er dette
Foto: Merete Husmo Høidal / NRK

Her ser vi Mjømnesundbrua i Gulen kommune. Brua krysser Mjømnesundet mellom Tyløyna og Byrknesøyna. Vi har trekt ut Ellen Melheim i Marifjøra som vekas vinnar. Premie kjem i posten.

Kvar er dette
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Riktig svar på førre vekes oppgåve var Naustdal. Vinnar denne veka Steinar Solheim frå Brekke i Sogn.

Kvar er dette

Kanskje var denne oppgåva litt vanskeleg? Vi fekk færre svar enn vanleg, men vi skulle til Hornindal. – Vi ser Lødemel i framgrunnen til venstre og Tomasgård til høgre. I bakgrunnen ser vi innkøyringa til Kvivstunnelen, skriv Edvin Rand frå Hopland som er trekt ut som vekas vinnar.

Oppdatering: Det viser seg at mange ikkje har fått opp rett versjon av nettsaka, slik at biletet av Lærdal framleis låg på topp i staden for Hornindal. Dette beklagar vi og håper at feilen ikkje dukkar opp att.

Kvar er dette
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Vi fekk inn veldig mange svar denne veka. Rett svar er Lærdal, og vi ser mot Lærdalsøyri. Vekas vinnar er Mari Øyre frå Fardal. Gratulerer!

Kvar er dette
Foto: Ottar Starheim / NRK

Denne veka var vi ved Selje kyrkje i Selje. Siste vinnar i 2017 vart Arne Sverre Sørland, Tyristrand. Gratulerer! Premie kjem i posten.

Kvar er dette
Foto: Ottar Starheim / NRK

Her er vi på Hermansverk i Leikanger kommune. Vi ser Nokkaneset, og like ved ligg Sognefjord hotell. Vekas vinnar er Trine Hellan i Bergen. Premie kjem i posten.

Kvar er dette
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Dette er Alden i Askvoll. Alvar Melvær i Førde er den heldige som får premie i posten denne veka. NB! Vi skreiv først at biletet er teke frå Brufjorden, men biletet er teke frå båt i Rekstafjorden.

Kvar er dette
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Klarte du denne? Vi er ved Rugsund handelsstad i Bremanger. Vi fekk inn veldig mange svar denne veka, og den heldige vinnaren er Jens Ve i Bergen.

Kvar er dette
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Denne veka tok vi turen til Høyanger. På biletet ser vi nokre av husa i Kloumanns alle. Vi har trekt ut Ivar Hjortland frå Vik som vinnar. Gratulere!

Kvar er dette
Foto: Ottar Starheim / NRK

Kjente du igjen denne staden? Vi er ved bygda Fardal, som ligg langs fylkesveg 55 mellom Sogndal og Leikanger. Oddrun Underlid var ei av mange som visste svaret og ho er trekt ut som vekas vinnar. Premie kjem i posten.

Kvar er dette
Foto: Ottar Starheim / NRK

Her er vi ved Likholefossen i Gaular. Vi fekk inn veldig mange rette svar denne veka. Vi har trekt ut Magne Hafstad i Førde som vinnar. Gratulerer!

Kvar er dette
Foto: Merete Husmo Høidal / NRK

Denne veka var vi ute etter namnet på kommunen. Rett svar er Solund. Vi ser Alden i det fjerne. Vekas vinnar er Roy Hovland i Oslo. Premie kjem i posten.

Kvar er dette?
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Kjende du deg att her? Vi hadde tatt turen til Balestrand, nærare bestemt Tjugum kyrkje. Vinnar denne veka er Liv-Gunnbjørg Søreide i Bjordal.

Fure på Stadlandet sett frå Kvalheimsfjellet
Foto: Ottar Starheim / NRK

Dette er vegen over Kvalheimsfjellet til Kråkenes i Vågsøy. Vatna vi ser heiter Movatna. Biletet er teke før den siste utvidinga av vindmølleparken på Mehuken. Vinnar vart Bjørn Hartvik-Oksholen frå Spikkestad.

Kvar er dette
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Dette er oljeplattforma Yme på Lutelandet, biletet er teke frå Korssund. Vinnar: Ingunn L. Sunde frå Florø.

Kvar er dette?
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Kjente du deg igjen her? Vi ser brua mellom Tansøy og Askrova i Flora kommune. Vekas vinnar er Hallvard Edvardsen Sagevik frå Naustdal.

Kvar er dette?
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Denne veka er vi i Aurlandsdalen, og på biletet ser vi Sinjarheim. Vi har trekt ut Knut Mo frå Nesflaten som vekas vinnar.

Kvar er dette?
Foto: Ottar Starheim / NRK

Dette biletet er frå Nordfjordeid, vi ser litt av Norsk Fjordhestsenter. Mellom dei mange som hadde rett svar trekte vi ut Oddvar Vassliås frå Flekke som vinnar.

Kvar er dette
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Vi ser litt av Førdefjorden, med grenda Erdal i Førde kommune midt i biletet. Heilt til høgre skimtar vi litt av Førde. Biletet er teke frå fjellet Vindkjegla i Naustdal. Vinnar vart Laila Sofie Elde frå Rugsund.

Videfossen ved gamle Strynefjellsvegen
Foto: Ottar Starheim / NRK

Her ser vi Videfossen ved gamle Strynefjellsvegen, og vi ser litt av Videseter Hotel. Vinnar vart Kristen Ormberg frå Jostedal.

Ornes sett frå Vetanosi
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Dette biletet er teke frå Vetanosi (1136 moh) over Fodnes. Vi ser inn Lustrafjorden mot Ornes, med Urnes stavkyrkje og Ornes Båtbyggeri. På neset til venstre ligg Skophamar, og i øvre biletkant ser vi litt av busetnaden på Mollandsmarki. Vinnar vart Knut Jarle Dymbe frå Skulestadmo.

Feios skule
Foto: Ottar Starheim / NRK

Her ser vi Feios skule i Feios i Vik kommune. På andre sida av Sognefjorden ser vi Hermansverk. Vinner denne veka er Solveig Aske frå Fjellbygda i Gloppen.

Bjørsetstølen i Jølster
Foto: Kjell Arvid Stølen

Stølen vi ser i biletet er Bjørsetstølen i Jølster. På andre sida av vatnet ser vi Sanddalen. Vinnar denne gongen vart Erik Strømmen frå Askvoll.

Hyen med Hopsvatnet

Dette biletet er frå Hyen i Gloppen kommune. I framgrunnen ser vi Hopsvatnet. Vekas heldige vinnar er Siri Avedal, som bur i Førde. Premie kjem i posten.

Rallarmonumentet i Øvre Årdal
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Her ser vi Rallarmonumentet, som står i Øvre Årdal. Det vart avduka i 1968 av tidlegare statsminister Einar Gerhardsen, til minne om anleggsarbeidarane i Tyinfaldene. Vinnar denne gongen vart Anne Berit Fjellanger frå Os.

Eivindvik
Foto: Merete Husmo Høidal / NRK

Dette er Eivindvik, kommunesenteret i Gulen. Vinnar vart John Inge Refvik frå Raudeberg i Vågsøy.

Naustdal sett frå Nordheia
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Her ser vi mot Naustdal frå Heggefjellet på sørsida av Førdefjorden. Vinnar denne gongen vart Nina Heggenes Gjermundstad frå Vadheim.

Selja og Stadlandet sett frå Rundereim
Foto: Ottar Starheim / NRK

Denne gongen har fotografen vore i Selje, vi ser Selja til venstre i biletet, med Stadlandet bak. Vinnar vart Irene Barmen Hoel frå Vassenden.

Askvoll sett frå Atløy-ferja

Her ser vi mot Askvoll, som er rett svar denne veka. Biletet er teke frå ferja som går mellom Askvoll og Atløy. Vekas vinner er Einar Søreide på Kviteseid. Premie kjem i posten.

Iglandsvik med Bremanger fryseri
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Rett svar denne veka er Iglandsvik i Bremanger. - Og i bakgrunnen ser ein Bremanger fryseri der veteranbåten Haugefisk ligg til kai, skriv Trygve Otto Bydal Hauge i Førde som er trekt ut som vekas vinnar. Gratulerer.

Høgreina i Høyanger
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Klarte du denne? Vi hadde teke turen til Høgereina i Høyanger. Mange rette svar, og mellom alle dei har vi trekt ut Ingar Vallestad i Florø som vinnar. Premie kjem i posten.

Lærdalsøyri sett frå Storehaugen
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Denne veka skulle vi fram til Lærdalsøyri. Biletet er teke frå Storehaugen (908 m.o.h). Vi har trekt ut Bjarne Lammetun i Førde som vinnar. Gratulerer!

Sogn Folkemuseum på Kaupangerskogen
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Her er vi ved inngangen til De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum - på Kaupangerskogen. Der står ei maxiutgåve av ein vassel, også kalla børtre, som folk i eldre tider brukte når dei skulle bere vatn. Ein av dei som hadde rett svar var Audun Olav Eidsnes frå Fjærland. Han får premien denne veka.

Bunkersanlegget til Arthur Kvalheim i Måløy
Foto: Ottar Starheim / NRK

Denne gongen er vi i Vågsøy. Biletet er teke frå Måløybrua, og vi ser bunkersanlegget til Arthur Kvalheim, Måløy Sildoljefabrikk og Pelagia-anlegget på Trollebø. Vinnar vart Jorunn Kjøde Fosse, som bur i Alversund.

Hjelmeland, Bygstad og Storehesten
Foto: MERETE HUSMO HØIDAL / NRK

Dette biletet er teke frå helikopter. Nærast er Fauske i Gaular, vi ser mot Bygstad og Storehesten. Vinnar denne gongen vart Kjell Johannes Søreide frå Søreide i Høyanger kommune.

Utvær i Solund
Foto: Merete Husmo Høidal / NRK

Denne veka skulle vi fram til Utvær i Solund kommue. Mange rette svar, og vi har trekt ut Christiane Haukedal frå Oslo som vinnar.

Otternestunet i Aurland
Foto: Merete Husmo Høidal / NRK

Her er vi på Otternestunet i Aurland. Heilt inst i fjorden ser vi eit cruiseskip i Flåm. Vi trekte ut Ragnar Sæbø frå Eidfjord som vinnar.

Løkjaneset i Eid
Foto: Ottar Starheim / NRK

Dette biletet er teke frå Indre Rød i Eid kommune, mot Løkjaneset med det tidlegare Eid verft. Vinnar vart Torbjørn Wolff Menes frå Kaupanger.

Esefjorden med Vindreken i Balestrand
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Her er vi i Esefjorden i Balestrand. Fjellet midt i biletet er Vindreken (1259 m.o.h.) Vinnar vart Liv Tunsberg frå Flåm.

Olavskrossen i Korssund i Fjaler
Foto: Arild Nybø / NRK

Denne veka var vi ved Korssund i Fjaler. Vi har trekt ut Arne Auflem frå Stryn som vinnar. Premie kjem i posten. Her kan du lese om krossen i Korssund.