NRK Meny

Kuttar ti stillingar

Minst ti, og kanskje fleire årsverk, kan forsvinne når Widerøe kuttar i flygingane til og frå fylkets einaste kommersielle lufthamn, Florø, 1. april i år. Det skriv Firdaposten. Kutta råkar både Avinor sjølve, Securitas og Florø flyservice. I tillegg blir det kortare opningstider ved lufthamna. Det er også uvisst kva følgjer det får når Bristow tek over helikopterflygingane til Nordsjøen i 2017.

Florø Lufthamn-inngang
Foto: Ottar Starheim / NRK
Vegopning på Bergum i Førde kommune