NRK Meny

Kuttar støtte til folkehøgskular

Regjeringa kuttar 32 millionar kroner i støtta til folkehøgskulane i forslaget til statsbudsjett for neste år. Dagleg leiar i Folkehøgskulerådet, Odd Arild Neteland, seier kuttet i løyvinga vil råke både framtidige elevar og enkelt-skular hardt. Han skuldar Høgre for løftebrot. I Sogn og Fjordane er det i dag fire folkehøgskular, i Eid, Gloppen, Førde og Sogndal.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.