NRK Meny

Kunstnaren Arvid Eikevik er død

Målaren Arvid Eikevik som opphavleg er frå Svelgen, døydde tysdag på Lovisenberg sjukehus i Oslo, melder Førdeby. Han blei 80 år gamal. Kunstnaren Oddvar Torsheim skildrar Eikevik som ein av dei betre målarane i Norge. Mellom anna har Norsk Kulturråd, Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet og Utanriksdepartementet kjøpt verk av Eikevik.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.