NRK Meny
Normal

Fleire slår alarm om at kulturminna er truga

Kulturminne langs Nærøyfjorden er truga av bølgjer frå stadig fleire cruiseskip og raske RIB-båtar som fraktar turistar i verdsarvområdet om sumrane, meiner Statens Naturoppsyn.

Dee Cunningham

UROA: Padlar og guide Dee Cunningham er uroa over skadane bølgjene frå båtane gjer med kulturminna langs land ved Nærøyfjorden.

Foto: Steinar Lote / NRK

No slår Kristoffer Ullern Hansen i Statens Naturoppsyn alarm. Dei meiner kulturminne langs Nærøyfjorden står i fare for å bli vaska vekk.

– Det er veldig mykje trafikk på Nærøyfjorden, av alle slags båtar, både store og små. Den samla effekten av det skaper ei belastning, seier Ullern Hansen.

Postvegen frå 1600-talet, som i Nærøyfjorden fleire stader går heilt nede ved vasskorpa, er blant kulturminna som står i fare. I tillegg har fleire hundre år gamle murar, naust og bryggjer langs verdsarvfjorden teke skade.

Turistguide merkar skadane

I 2002 blei fartsgrensa i den trongaste delen av fjorden sett til åtte knop for store båtar. Målet var nettopp å hindre at bølgjer frå cruisetrafikken skulle øydeleggje kulturminna. Spørsmålet er om tiltaket har fungert.

– Fartsgrensa har heilt sikkert hatt ein effekt, for det er vanskeleg å seie korleis det ville vorte utan mindre fart. Men det er tydelegvis ikkje nok, seier Ullern Hansen i Statens

Dee Cunningham bur på Stigen i Aurland og driv mellom anna med guida fot- og padleturar i området. I tillegg til at bølgjer og støy frå båtar legg ein dempar for opplevinga til padlarane, er også han uroa for at kulturminna skal forsvinne.

– Når du padlar langs land og opplever på nært hald dei gamle kulturminna, så gjer det turen til ei stor oppleving. Når du padlar får du ofte ikkje ro til å nyte det på grunn av lyd og bølgjer. Vi merkar det og sjølvsagt utvasking av strandlina.

(Artikkelen held fram under biletet)

Nærøyfjorden

TRUGA: Kulturminne langs fjorden er truga av bølgjer frå mykje båttrafikk, meiner Statens Naturoppsyn.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

– Vi skal ha ein gjennomgang

Noralv Distad

GJENNOMGANG: Ordførar i Aurland kommune, Noralv Distad, tek meldingane på alvor.

Foto: Noralv Pedersen / NRK

NRK har fått tilgang til fleire brev frå ein grunneigar som er svært uroa for skadane frå bølgjene.

Noralv Distad er ordførar i Aurland kommune og leiar av styret for Nerøyfjorden verneområde. Han fortel at dei har fått meldingar om at nokre er uroa for stor skade der.

– Det er nok alltid ein naturleg erosjon. Men me ser at det også er betydeleg båtferdsle på fjorden.

Han seier det no er viktig å få fakta på bordet, før ein gjennomgang til hausten.

– Me legg skal undersøke skadane som er rapportert inn. Me skal også ha møte med dei som trafikkerer fjorden, seier Distad.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.