Kritisk til Flora-underskot

Flora kommune hadde i fjor eit underskot på 13 millionar kroner.

Underskotet er rekordstort, og utløyset ein storm av kritikk mot administrasjonen då reknskapen skulle opp til godkjenning i bystyret i går, skriv Firda.

Underskotet var ikkje varsla, og fleire bystyrerepresentantar retta flengane kritikk mot rådmann Fredrik Gulbrandson.

Framstegspartiet krev no bokettersyn.

 

Atle Steinar Solheim vart overraska med nyheita om at han er ein av fem nominerte
Over 80 barn var samla på Jølstraholmen for å tjuvstarte adventstida med pynting av pepperkakehus.
Å levera lekser på nett er ikkje lett når internett-tilgangen er dårleg. 
Men det ER realiteten for mange skuleelevar i distrikta. 
Skilnadane er store, trass i at bruk av data får ein stadig større plass i skulen.