Kritisk til Flora-underskot

Flora kommune hadde i fjor eit underskot på 13 millionar kroner.

Underskotet er rekordstort, og utløyset ein storm av kritikk mot administrasjonen då reknskapen skulle opp til godkjenning i bystyret i går, skriv Firda.

Underskotet var ikkje varsla, og fleire bystyrerepresentantar retta flengane kritikk mot rådmann Fredrik Gulbrandson.

Framstegspartiet krev no bokettersyn.

 

Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.
Mange hoppbakkar i Norge ligg som attgrodde monument frå ei gløymd stordomstid. Og utan hoppbakkar forsvinn også skihopparane. Men på Hafslo i Sogn og Fjordane held brødrene Lomheim hoppsporten i live med hundrevis av dugnadstimar, i håp om ein gong å sjå nye rekruttar sleppa seg frå bommen.