NRK Meny
Normal

Krisa i Qatar: Hydro sitt største aluminiumsverk får ikkje levert varene sine

Aluminiumsverket til Hydro i Qatar har fått problem med å levere produkta sine etter at hamna i nabolandet Dubai er stengt på grunn av diplomatkrisa i regionen.

Qatalum-fabrikken, Norsk Hydro

STOR: Qatalum er Hydro sin største aluminiumsfabrikk. Den vart opna av kronprins Haakon i 2010.

Foto: Halvor Molland/Norsk Hydro

Det skriv næringslivsavisa E24.

Qatalum er eit av verdas største aluminiumsverk og opna i 2010. Hydro eig halvparten av verket.

No har verket fått problem etter at hittil seks land har brote den diplomatiske kontakten med Qatar. Landa skuldar Qatar blant anna for å stå bak hackarangrep og huse terroristar. Fleire flyselskap har innstilt all trafikk til og frå landet, og Saudi-Arabia har sagt at dei vil stengje grensa til landet.

Fryktar forseinkingar

Mykje av transporten til og frå aluminiumsverket går via hamna Jebel Ali i nabolandet Dubai, som har stengt hamna for all transport av varer til og frå Qatar. I første omgang råkar dette transporten av ferdige produkt frå Qatalum.

– No må vi finne alternativ til denne hamna. Det viktigaste er å unngå forseinkingar, eller i alle fall syte for at forseinkingane ikkje blir større enn nødvendig, seier visepresident for kommunikasjon Erik Brynhildsbakken i Norsk Hydro til E24.

Hamstrar matvarer

Fleire medium melder i dag at innbyggjarane i landet har byrja å hamstre matvarer av frykt for langvarig stenging av grensene.

Det er berre ein liten handfull nordmenn som jobbar ved Qatalum, der produksjonen går som normalt.

– Vi har ikkkje informasjon som tilseier at det er behov for ekstra tryggleikstiltak overfor dei norske ved Qatalum, men vi er i tett dialog med norske styresmakter og følgjer deira tilrådingar dersom situasjonen skulle endre seg, seier Brynhildsbakken til NRK.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.