NRK Meny

Krev uavhengig gransking

Helse Vest må formelt styrebehandle legane sin manglande tillit til administrerande direktør i Helse Førde. Det er kravet frå dei tillitsvalde i Den norske legeforening. Dei legetillitsvalde i helseføretaket har den siste tida gitt uttrykk for sterk misnøye med toppleiinga i helseføretaket. No vurderer Den norske legeforening å få gjort ei uavhengig jurdisk gransking.

Jens Ola Evjensvold, Torgeir Folkestad, Hans Jacob Westbye
Foto: Odd Helge Brugrand / NRK
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.