NRK Meny

Krev uavhengig gransking

Helse Vest må formelt styrebehandle legane sin manglande tillit til administrerande direktør i Helse Førde. Det er kravet frå dei tillitsvalde i Den norske legeforening. Dei legetillitsvalde i helseføretaket har den siste tida gitt uttrykk for sterk misnøye med toppleiinga i helseføretaket. No vurderer Den norske legeforening å få gjort ei uavhengig jurdisk gransking.

Jens Ola Evjensvold, Torgeir Folkestad, Hans Jacob Westbye
Foto: Odd Helge Brugrand / NRK
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.