NRK Meny

Krev svar om rovdyr

Onsdag må miljøministeren komme til Stortinget og svar på kvifor ho ikkje syter for at rovdyr som ulv og jerv vert fjerna i Sogn og Fjordane. Det er Liv Signe Navarsete som ber statsråden svare på dette. Ho viser til at Stortinget har vedteke at dei store rovdyra skal fjernast frå beiteområde her i fylket. Denne sommaren har det vore store sauetap på grunn av rovdyr.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.